Hangi K*n Grubunun Hangi Hastalık R*ski Var (Bilimsel Araştırma)

Araştırmaya göre k*n gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var. Peki hangi k-an grubundakiler daha şanslı?

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 k-an grubuna sahip olan kişiler ka-nser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran’da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırma sırasında, k-an grubuyla mide ka-nseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu k-an taşıyanların 0 grubu k-ana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide k-anserine yakalandığını gösterdi

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat k-an grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.

Daha önceki araştırmalara göre de, hemen hemen bütün ka-nser türlerinin A ve AB ka-n gruplarına karşı büyük ilgili duyduğunu ortaya koymuştu.

Ka-nsere karşı şanslı k-an grubunu ise 0 grubu oluşturuyor.

D’Adamo’nun araştırmalarına göre ka-nser ve ka-n grupları arasındaki ilişki şöyle:

GÖĞÜS KA-NSERİ

Bu k-anser türüne yakalanan kadınlar ile ilgili araştırmalar, O ve B k-an grubuna sahip olanların tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini ve daha hızlı iyileştiğini gösteriyor.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Birçok beyin ve sinir sistemi k-anserleri, A ve AB gruplarını tercih ediyor.

RAHİM K-ANSERİ

Bu ka-nser türleri de A ve AB gruplarını tercih ediyor, ancak bu hastalıklara yakalanan B grubu kadınların sayısı da yüksek bulunuyor.

BAĞIRSAK KA-NSERİ

Bazı türlerinde k-an grubu temel belirleyici olmuyor. Bağırsak k-anserine yol açan en önemli etkenler diyet, yaşam biçimi ve gerilim şeklinde sıralanıyor.

SİNDİRİM YOLU KA-NSERİ

Dudak, Dil, yanak, diş eti, yemek borusu k-anserleri ile tükürük bezlerindeki tümörler, A ve AB grupları ile çok yakın ilişkili bulunuyor. Bu ka-nserlerin çoğu kendi kendilerine oluşurken, sigarayı bırakıp, alkolü azaltmak ve diyete dikkat etmek riski azaltıyor.

MİDE KA-NSERİ

Üzerinde araştırma yapılmış 63 bin vakada mide k-anserinin A ve AB gruplarındaki düşük mide asiti ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

PANKREAS KA-NSERİ

Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu ka-nserleri, dayanıklı sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yine en çok risk altında olanlar. B grupları eğer onlar için sakıncalı olan kabuklu yemişleri yerlerse bu ka-nser türlerine yakalanabilirler.

LENF VE LÖSEMİ

Bu ka-nser formu, O grupların eğilimli oldukları bir tür. Ka-n ve lenflerde gelişen bu ka-nser tercihen O gruplarını sıkıntıya sokar.

DERİ VE KEMİK

Deri k-anserleri de en fazla O grubunun yakalandığı tek ka-nser türü. Habis melanom deri ka-nserinin en öldürücü şeklidir. Bu duruma karşı O ve B grupları bağışık değildirler.

MESANE KA-NSERİ

Mesane ka-nseri en fazla A ve B gruplarında görülür. Hem A hem de B grubunun karakterini taşıyan AB grubu ise büyük olasılıkla en yüksek riski taşıyan gruptur.

Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen...

Görsel kaynaklar:

  • http://www.bloodjournal.org/content/115/23/4635?sso-checked=true
İçerik Kaynakları :
  • http://www.bloodjournal.org/content/115/23/4635?sso-checked=true